1. Forberedlser inden rejsen

1. Forberedlser inden rejsen

Forberedelsen er en vigtig fase, som man ikke skal undervurdere. Både den forberedelse der lægger sig op ad den egentlige rejse, men det er også nødvendigt at have overvejet, hvad man stiller op med sit hus, når man er væk i 3 måneder.

Hvornår skal vi rejse?
Vi havde læst flere steder, at juli og august er de bedste måneder at rejse i Canada. Det passede dog ikke os så godt, da vi gerne ville være hjemme igen inden skolestart i august, bl.a. fordi Mila skulle starte på efterskole. Vi valgte således at rejse af sted i slutningen af april, dog lidt spændte på hvad vejret ville byde os. Eftersom vi skulle sove i telt, var vi ret afhængige af en nogenlunde temperatur.

Og det var ind imellem koldt. Men som vi i Danmark ofte oplever, var der også mange lune dage i foråret i British Columbia. Et
andet positivt aspekt var, at vi en overgang fulgte forårets komme på vores vej nordpå.

Mængden af turister er heller ikke så voldsom uden for skoleferien, som den bliver i sommermånederne. Det betyder at der altid er plads på campingpladserne, og at man er mere tilbøjelig til at komme i snak med de få andre, man overnatter ”sammen” med.
Har man ”mygge-tække” er der endnu en fordel ved at rejse om foråret. Man skal hen midt i juni inden de bliver en plage, – og det samme gælder i øvrigt med ”black flies”.

At det blev netop i 2007 vi tog af sted, skyldtes flere ting. Men vigtigst var børnenes alder: Betina 6, Niels 13 og Mila 14. Det var
rart, at de var så gamle som mulige, så i hvert fald de 2 store kunne en del engelsk, interesserede sig for andre seværdigheder end ”legepladser”, og at de var modne nok til at ”bære” deres del af turen.

Børnene skulle have ”fri” fra skole
Vi lavede en aftale med Vestervig skole om at give vores børn ekstraordinær lang tid fri fra skole.
Efter aftale med skoleforvaltningen gik beslutningen via skoleinspektøren og skolebestyrelsen.

Desuden fik vi en aftale med børnenes lærere, om at de kunne låne de nødvendige undervisningsmaterialer af skolen. Vi kunne dog ikke medbringe alle disse bøger på turen til Canada, så det betød at børnene arbejdede ekstra hårdt med noveller o. lign. i juleferien, og at de efter vores hjemkomst sidst i juli hver formiddag lavede matematik og andet skolearbejde resten af sommerferien.

Hus, have og bil
Når en have skal passe sig selv i 3 måneder kan den godt få et lidt ”jungle-agtigt” look, hvis man ikke tager sine forholdsregler.
Vi havde i god tid fået hugget flis af en masse småtræer og grene, som vi fordelte i havens bede i et godt lag.
I mange af bedene havde vi desuden for år tilbage plantet bunddækkeplanter, som også forhindrer ukrudt i at komme op.
Alt i alt betød det at vi efter vores hjemkomst kun brugte et par timer på at fjerne ukrudt. Billigt sluppet.

Med græsplænen var det dog en helt anden snak. Vi havde ikke villet ulejlige nogle med at skulle komme her og slå plænen 2 gange om ugen, så vi havde bestemt at den måtte vokse, det den nu lystede. Og det havde den i sandhed benyttet sig af!
Vi plejer selv at dyrke en del grønsager, hvad vi jo så måtte undvære denne sommer. Alligevel var vi ikke interesserede i at komme hjem til en fuldstændig tilgroet køkkenhave, så vi dækkede den med et tykt lag hestemøg.
Man kan naturligvis også bruge halm, sort plastik eller fibertex, – hovedsagen er at der ikke kommer lys ned til ukrudtsfrøene.

Hvad huset angår, er det vigtigt i god tid at lave et tjek op på om alt er i orden: tag, mure, vinduer etc. – og eventuel få ordnet
visse mangler.
Husk også at få kontrolleret, at husets forsikring stadig dækker, når man er væk så længe.
Inden afrejse lukkes for hovedhanen, og strømmen slås fra. Vi slukkede også for oliefyret, men skruede til gengæld helt op for gulvvarmen, så vores solfangere kunne komme af med varmen, hvis det skulle blive solrigt.

Lav en aftale med gode naboer eller noget familie om at se til huset med jævne mellemrum.
Vi valgte at sælge den ene af vores biler, for at holde omkostningerne herhjemme så langt nede som muligt.
Husk igen at tjekke op på bilforsikringen, hvis man har én holdende derhjemme eller hos andre.

Tandlæge/læge/frisør
Lav i god tid aftale med både tandlæge og frisør om at få en tid kort før afrejsen.
Er man afhængig af receptpligtig medicin, bør man sørge for at have nok med hjemmefra. Der skal måske laves en aftale med lægen om at få udleveret en større mængde end normalt.
Pak en lille første-hjælps-kasse til at tage med. Den bør som minimum indeholde plaster, hovedpinepiller og elastikbind.

I øvrigt er sygedage ikke det store problem på en sådan rejse. Udover at Betina af og til led af transportsyge, havde ingen af os en eneste sygedag i de 3 måneder, vi rejste rundt! Det ramte os til gengæld dobbelt så hårdt efter vores hjemkomst: den tætte
omgang med andre mennesker, og det faktum at vi var nødt til at være en del inden døre, gjorde at vi den første månedstid, ofte følte os sløje og utilpasse.

Økonomi
Hvis man er usikker på om de opsparede penge til turen rækker hele vejen, – også hvis uheldet er ude, så lav hellere en aftale med banken om en kassekredit el.lign. Det er væsentligt nemmere at ordne, mens man stadig er i Danmark, og en god sikkerhed at have på rejsen.
Har man planer om køb af bil på rejsen, bør man også inden afrejse aftale med sin bank, hvordan betaling af bilen skal foregå, og hvordan de kan være behjælpelige.

Post
Der er nok umuligt helt at undgå at få post, så man bør aftale med dem der kigger til huset, at de også tømmer postkassen, og måske også åbner noget af posten. Fx kan der være reklamer skjult i rudekuverter, og deres vigtighed kan således hurtigt afdramatiseres.

Afbestil alt hvad man normalt modtager af aviser, tidsskrifter o.a. Aftal med buddet der bringer ugeaviser, om ikke at komme forbi
i den periode, man er ude at rejse.
Husk i god tid at afbestille reklamer hos Post Danmark, – det er rart at sikre sig før afrejsen, at man altså ikke modtager dem
længere

E-Box
Få så meget post som muligt overført til elektronisk post. Fx alt hvad der kommer fra det offentlige, banken og fagforeningen. Man bestiller en kode, hvormed man kan gå ind på sin e-boks og se om der er noget nyt. Man modtager desuden en e-mail, hver gang der er noget nyt i boksen.

Vi købte en lille brugt bærbar Pc’er på Internettet, som vi medbragte på rejsen. Herpå havde vi blandt andet vores home-banking,
så vi ikke skulle lægge følsomme oplysninger ind på tilfældige computere undervejs på internetcaféer.